Regulamin

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA DO-RE-MI
98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZIELONA 2


Ważny od 1 września 2016


1. Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do 17.00.Z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy urlopowo- remontowej którą corocznie ustala Właściciel i Dyrektor.

2. W okresie wakacyjnym oraz przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.

3. Żłobek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 1-go roku życia, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.

4. Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 1-go do 3 roku życia. Na wniosek Rodzica do 4 roku życia.

5. Aby zapisać Dziecko należy wypełnić kartę zgłoszeniową , ankietę oraz podpisać umowę.

6. Świadczone usługi są odpłatne. Czesne jest opłatą stałą.

7. Opiekę w żłobku sprawuje personel wykwalifikowany. Przeszkolony z pierwszej pomocy pediatrycznej.

8. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do odbierania Dziecka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego).

9. Dziecko należy przyprowadzać do placówki zdrowe.

10. W żłobku nie podaje się Dzieciom żadnych leków, nie wolno stosować wobec Dziecka żadnych zabiegów medycznych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie Dziecka. W przypadku pojawienia się oznak choroby w czasie pobytu dziecka w żłobku, opiekunka zawiadamia Rodziców, którzy mają obowiązek odebrać Dziecko najszybciej jak to możliwe.

11. Żłobek zapewnia wyżywienie na zasadzie cateringu – śniadanie, II śniadanie, obiad I i II danie, podwieczorek. Dodatkowo w żłobku dostępna jest woda mineralna, świeże owoce , warzywa, biszkopty i chrupki kukurydziane. Wyżywienie jest dostosowane do wieku i potrzeb Dziecka. Koszt pokrywają Rodzice/opiekunowie prawni.

12. W przypadku nieobecności dziecka stawka żywieniowa jest odliczana. Nieobecność należy zgłosić do godz. 12.00 dnia poprzedniego telefonicznie lub sms-em pod numerem telefonu 726 737 494.

13. Zapewniamy: ręczniki jednorazowe, mokre chusteczki, śliniaki, nocniki, naczynia jednorazowe.

14. Ponadto zapewniamy pomoce edukacyjne, dydaktyczne, zabawki

15. Opiekunowie: współdziałają z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci, dbając o rozwój emocjonalny i motoryczny dziecka przygotowując je do pobytu w żłobku wykorzystują pomoce dydaktyczne i zabawki odpowiednie dla wieku dziecka. Wszystkie zabawki mają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Zapewniają odpowiednie warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

16. Wyprawka Dziecka:
- poduszka , kocyk
- kapcie
- ubranko na zmianę
- szczoteczka do zębów, pasta
- pampersy-jeśli używa
- smoczek –jeśli używa
- pieluszka tetrowa –jeśli używa
- przytulanka