Oferta

Zapraszamy od poniedziałku do piątku


Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do 17.00 Z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy urlopowo- remontowej którą corocznie ustala Właściciel i Dyrektor.

Opłata za pobyt dziecka w Żłobku wynosi 450 złotych brutto miesięcznie (opłata stała) + 12 złotych za każdy dzień obecności dziecka w żłobku ( opłata zmienna).

Opłata wpisowa bezzwrotna wynosi 200zł.

Opłata za żłobek obejmuje opiekę pedagogiczną, wyżywienie : ( śniadanie I i II, 2- daniowy obiad, podwieczorek) oraz udział dziecka we wszystkich organizowanych w placówce zajęciach dodatkowych.

Opłata za żłobek będzie uiszczana przez Rodziców/Opiekunów przelewem na numer konta: DO-RE-MI Żłobek Niepubliczny , 

Bank Pekao S.A. 32 1020 3408 0000 4102 0393 1748 do 5-go dnia każdego miesiąca.

Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub nieobecności dziecka. W przypadku nieobecności dziecka Żłobek nie nalicza 12 zł./dzień.